Om du inte vill gjuta!

Kilformat jordankare som kilas ner i marken och håller torkvindan stadigt på plats.
Inställbart för 30, 38 och 50 mm rör.