Vår historia »


Vi har alltid hållit oss hemma kan man säga. Det började 1943 med att vi byggde husinredningar. Men ganska snart koncentrerades produktionen till strykbord och torkställningar i trä.

När stålrören gjorde entré i branschen fick företaget rejäl växtkraft. Och på den vägen är det än i dag.

Vårt samhälle »


Det hjälper att försöka förstå. De flesta av världens barn har det inte lika bra som våra. Det mest självklara är oftast det som saknas mest.

För oss på Rörets är det självklart att bidra på många olika sätt, och genom många olika organisationer. Att hjälpa ger kanske en viss insikt om hur det kan vara att sakna rent vatten och mat, tak över huvudet och mediciner. Riktigt förstå kan vi nog aldrig.

Vår miljö »


Vår optimism är stark när det gäller världen och miljön, även om utmaningarna är stora. Vi försöker göra det bästa vi kan i den situation vi lever och verkar i. Alla små beslut är avgörande för att driva på och förändra.

Vi tar vårt miljöansvar i stort som smått, när det gäller materialval, transporter och i produktionen. Om vi gör det bästa vi kan, hoppas vi att det inspirerar dig att göra detsamma.