Hela 77 cm!

Mega-is är vår en kombinationsprodukt med både snöborste och isskrapa av högsta kvalitet. Extra kraftig borstsättning och hela 77 cm lång gör att den enkelt avlägsnar snö och is även från större bilar.
På skrapdelen finns en skåra för att avlägsna is från vindrutetorkarna.
Vändbar skrapdel gör att du alltid har en fräsch skrapsida att använda.

Utbytesskär finns för ett mer ekonomiskt och miljövänligare val!