Automatisk dosering!

Originalet! Diskborsten med automatisk dosering av diskmedlet.
Refill finns för både grov och finrengöring.

Produkten är tyvärr inte tillgänglig för onlineköp.