Repar inte!

Refill med vit abrasiv – perfekt till glas och porslin och rengör fint utan att repa.
Bör inte användas till fönsterglas.