Vår miljö


Vår optimism är stark när det gäller världen och miljön, även om utmaningarna är stora. Vi försöker göra det bästa vi kan i den situation vi lever och verkar i. Alla små beslut är avgörande för att driva på och förändra. Vi tar vårt miljöansvar i stort som smått, när det gäller materialval,
transporter och i produktionen.

Om vi gör det bästa vi kan, hoppas vi att det inspirerar dig att göra detsamma.

Oeko-tex

Alla våra strykbord är Oeko-Tex certifierade, vi kan därför intyga att alla textilier som testats
och certifierats inte innehåller koncentrationer av ämnen som kan vara farliga för människors hälsa.

European Production

Vi är stolta över att kunna använda European Product symbolen. Den visar att våra produkter är producerade
i vår egen fabrik i Europa. Kortare transporter ger mindre belastning på vår miljö och att göra så lite miljöpåverkan
som möjligt är viktigt för oss.

FSC certifierat

Råmaterialet till våra förpackningar är FCS-certifierade för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och
ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

ENEA

En stor del av vårt miljötänk gäller vår produktion, därför är det viktigt för oss att vår elförsörjning
är baserad på 100% förnybar energi.

ISO 28000 – Säkerhet i leveranskedjan

Vi är certifierade enligt ISO 28000 vars syfte är att minska riskerna för personer och last inom leveranskedjan. Den behandlar potentiella säkerhetsproblem i alla led i leveransprocessen, särskilt inom logistikområdet, med inriktning mot hot, terrorism, bedrägeri och piratkopiering.